Asociația Danube Furniture

Obiectivul principal al Asociației este creșterea competitivității economice pe piața internă și internațională, prin calitate, inovare și dezvoltare durabilă a operatorilor din industria mobilei și dezvoltarea unui pol de competitivitate.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea unei infrastructuri comune de materiale prin activități de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic (tehnologii noi specifice industriei mobilei);
  • Consolidarea și dezvoltarea lanțului valoric prin creșterea interacțiunii și colaborării între membrii asociației  și atragerea altor entități care împărtășesc viziunea, misiunea și obiectivele asociației;
  • Creșterea veniturilor agregate la export, extinderea pe noi piețe și consolidarea cotelor de piață actuale ale Asociației;
  • Implementarea standardelor comune de management al calității pentru a îmbunătăți achizițiile și vânzările comune la nivelul Asociației;
  • Dezvoltarea managementului asociației în activități de monitorizare a legislației  în domeniul industriei mobilei care să se concretizeze în propuneri legislative  și/sau de modificare a legislației existente;
  • Cercetare aplicată și aplicarea rezultatelor în procesul de producție;
  • Crearea condițiilor de integrare între cercetare-dezvoltare și producție în domeniul de referință;
  • De asemenea Asociația are în vedere și obiective de cercetare, dezvoltare și inovare ; obiective de marketing, internaționalizare și branding; obiective de training și învățământ; obiective de comunicare și guvernanță